GPS Jordprøver

Posisjonsbestemte jordprøver er et meget smart sted å starte for å utnytte mulighetene i presisjonslandbruket. Det vil alltid være variasjoner mellom pH, næringsstoffer og jordtyper på et skifte og det er viktig å få oversikt over dette. Hver jordprøve dekker 6 – 10 dekar avhengig av hva som skal dyrkes og variasjon i jordsmonnet.

Uttaket av jordprøvene skjer med en UTV og en Wintex1000 (jordbor). Hvert prøvepunkt består en 10-15 stikk på tilsammen 0,5 kg jord. Denne blir sendt inn til analyse. Svaranalysene blir importert inn i skifteplan/jordplan og arbeidet med gjødselplan, kalkingsfiler mm kan starte.

Bildet viser en oversikt over prøvepunkter. Disse planlegges på forhånd for at prøveuttak skal bli så effektivt som mulig. Endringer kan selvfølgelig gjøres underveis for optimalt uttak.

Når analysene er importert inn i programvaren kan kalkingsfiler mm genereres. I tillegg kan ulike visuelle kart lages for dokumentasjon og analyse. Man får en helt annen oversikt og vil gjøre deg til en langt bedre agronom. F.eks må kalkmengden økes mere på leirjord enn andre jordarter for å øke pH tilsvarende. Det blir lettere å treffe de riktige tiltakene og dermed drive mer lønnsomt.

Gjør som de smarte som allerede har jordprøver tatt med GPS. Bestill jordprøver i dag. 

Pris pr uttak er 140,-.  Oppmøte og admin.kostnader til NLR kommer i tillegg.

Benytt følgende link for enkleste og raskeste Bestilling 

Ring 93017163 eller send mail til epost@agroit.no. Prøver kan også bestilles via NLR Trøndelag.