Mer avling på samme areal

Vårt mål er å hjelpe bønder å produsere mer kostnadseffektivt noe som er bra for lommeboka og miljøet. Kvalitet og jevn modning er også viktig i planteproduksjon og dette kan vi påvirke på en ny måte med presisjonsgjødsling. Vi tilbyr datagrunnlaget du trenger og vi kan også utføre optimal gjødsling for deg hvis det er hensiktsmessig. Resultat skal alltid være at du som kunde og bonde tjener på å bruke oss.

Tildelingsfiler - optimal gjødsling

Vi benytter nitrogenssensor og annen avansert programvare for å lage de meste optimale tildelingsfilene slik at hvert enkelt skifte blir gjødslet så økonomisk som mulig. All presisjonsgjødsling av AgroIT gjøres med en Rauch EMC gjødselspreder med seksjonskontroll og kantsprederutstyr. Traktoren er utstyrt RTK autostyring slik at gjødslingen blir gjort uten noe form for glipper eller uønsket overlapp. Dette er svært lønnsom da ingen gjødsel går til spille og man oppnår optimal vekst. Gjødsling på denne måten er også meget bra for miljøet da all gjødsel blir tatt opp av plantene og man reduserer avrenning og denitrifikasjon.

Har du utstyr for å spre selv kan vi lage tildelingsfiler basert på historiske satelittdata, egne erfaringer, jordprøver, topografikart etc. Vi har kunnskapen og programvaren for å ordne den mest optimale tildelingsfilen du som bonde måtte ønske. Ta kontakt for priser mm.