Tildelingsfiler - optimal gjødsling

Vi benytter nitrogenssensor og annen avansert programvare for å lage de meste optimale tildelingsfilene slik at hvert enkelt skifte blir gjødslet så økonomisk som mulig. I tillegg til optimal tildeling blir all gjødsling kjørt med RTK og seksjonskontroll.

Har du utstyr for å spre selv kan vi lage tildelingsfiler basert på historiske satelittdata, egne erfaringer, jordprøver, topografikart etc. Vi har kunnskapen og programvaren for å ordne den mest optimale tildelingsfilen du ønsker.