Mer avling på samme areal

Vårt mål er å produsere mer kostnadseffektivt noe som er bra for lommeboka og miljøet. Kvalitet og jevn modning er også viktig i planteproduksjon og dette kan vi påvirke på en ny måte med presisjonsgjødsling. Vi tilbyr datagrunnlaget du trenger og vi kan også utføre optimal gjødsling for deg hvis det er hensiktsmessig. Resultat skal alltid være at du som kunde og bonde tjener på å bruke oss.

Perfekt oversikt

Bildene under viser ulike bilder vi kan lage for å vise hvor store forskjeller det er i tilsynelatende bra og jevn åker. Fra en høyde på 120 m ser alt helt annerledes ut. I tillegg er det lett å se pakkeskader og hvor det absolutt må gjøres noe når det gjelder drenering.

Helsekart - tildelingsfiler

Med detaljerte helsekart kan vi lage tildelingsfiler slik at presisjonsgjødsling kan utføres. Vi har proft utstyr og programvare for å variere gjødselmengde etter behov. Dette vil føre til en riktig bruk av gjødsla da behovet vil variere innen samme skifte og sort. Resultatet blir bedre lønnsomhet. Bildet under viser variasjonen i avlingen der rødt er dårlig og grønt er optimalt. 

Dronetyper

Vi bruker en Mavic Pro utgave som flyr over arealet og tar mange bilder som settes sammen til et stort bilde. Dette vil gi et visuelt bilde 2D eller 3D hvis det er ønskelig. Dette vil gi deg en helt annen oversikt over arealet. Alle bilder er geotagget så posisjonen på kartet er enkel å finne sånn at du kan gå til ønsket sted i åkeren for grundigere inspeksjon. Skulle det være behov for fastvinge drone med  NDVI kamera har vi partnere som kan gjøre dette.

Lukk meny