Posisjonsbestemte jordprøver

Få oversikt over pH, nærings/moldinnhold og jordtyper på dine skifter. Hver jordprøve dekker 6 – 10 dekar avhengig av hva som skal dyrkes og variasjon i jordsmonnet.

Bildet viser en typisk pH variasjonen

En grundig kartlegging av vekstforholdene er helt nødvendig for å oppnå god lønnsomhet. Jordprøvene skal oppdateres min hvert 8. år, men vi anbefaler minimum hvert 5 år. Optimal pH verdi for korn er 6,5-6,7 (mellomleire).

Benytt følgende link for enkleste og raskeste Bestilling 

Ring 93017163 eller send mail til epost@agroit.no. Prøver kan også bestilles via NLR Trøndelag.